Mgr. Markéta Součková

ODBORNý PROFIL

19. 9. 2011
Zvláštní kvalifikace pro úhradu výkonů K-3 

9. 2008 – 25. 5. 2011
Specializační vzdělávání v oboru Klinická logopedie (IPVZ) zakončené atestační zkouškou z klinické logopedie

2003 – 8. 6. 2007
Univerzita  Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, obor  Logopedie   

2005 – 2006
Centrum celoživotního vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor Muzikoterapie

1998 – 2002
Gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové

PRAXE

2021 (květen)
provozování soukromé Ambulance klinické logopedie Hurá na logopedii!

2020 (leden) – 2021
zaměstnání v ambulanci klinické logopedie Logomedic

2010 (18. 1.)  – 2016  (31. 12.)
zaměstnání ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové na klinice ORL a chirurgie hlavy a krku

2007 (prosinec) – 2010 (leden)
zaměstnání v soukromé ambulanci klinické logopedie v Litomyšli

Absolvované kurzy a školení

2022

 • Terapie orální pozice v klinické logopedii. Certifikovaný kurz. Mgr. Barbora Červenková. Brno, AKL.

2021

 • Laheyovej model vývinu reči. Doc. Mgr. Svetlana Kapalkova, PhD. Brno, AKL.
 • Trénink jazykových schopností podle D.B.Elkonina. Praha, Katedra psychologie PdF Univerzity Karlovy
 • Úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace. Pohybem se učíme. Mgr. Marja Volemanová, PhD; INVS s.r.o. (on-line) květen 2021

2019

 • IV. Klinicko-logopedické sympozium: Diagnostika a terapie poruch emocí a chování v kontextu klinické logopedie, Praha

2014

 • Trénink jazykových schopností podle Elkonina I (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta)
 • XXII. Celostátní konference AKL ČR: Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi

2013

 • Komplexní vyšetření poruch polykání v ambulantní i klinické praxi (mezioborové sympózium, Hradec Králové)
 • Orofaciální stimulace (Carpe diem Bohemia s.r.o.)

2012

 • Detská dysfágia (Slovensko)

2011

 • Hlas
 • Specializační odborná stáž v klinické logopedii
 • Vady a poruchy sluchu: 8 kreditů
 • Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace (certifikovaný kurz)

2010

 • Afaziologie A
 • Afaziologie B
 • Neurogenní poruchy u dospělých
 • Cévní mozkové příhody
 • Dysfagie: etiologie, diagnostika, terapie
 • C – chronická koktavost
 • Vyšetřovací testy v klinické logopedii
 • Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví
 • Technika sluchadel, FM systémy, další kompenzační pomůcky
 • Záchvatová onemocnění – epilepsie, psychologická diagnostika, psychoterapie, následná péče
 • Neuropsychologie frontálního laloku
 • Základy zdravotnické legislativy – jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví

2009

 • Afázie I.
 • Vývojová dysfazie
 • Klinická neurologie pro klinické logopedy
 • Afázie II
 • Dyslalie
 • A – incipientní koktavost
 • Palatolalie
 • B – fixovaná koktavost
 • Neurogenní poruchy řeči a hlasu – diagnostika, terapie

Kontaktujte nás!