O nás

Jak to všechno začalo?

Naše cesty se poprvé setkaly v Olomouci, kde jsme studovaly neučitelský obor Logopedie na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého. Společně jsme často jezdily vlakem a tak jsme měly možnost se blíže poznat a staly se z nás kamarádky. Po ukončení studia jsme se obě rozhodly pro práci v resortu zdravotnictví. Naším cílem bylo pokračovat v postgraduálním vzdělávání a stát se klinickými logopedkami.  Náplní takového studia je zejména absolvování množství kurzů, které logopeda vedou k atestační zkoušce. Zároveň ale logoped v předatestační přípravě získává nové zkušenosti a praxi jako zaměstnanec nějakého typu zdravotnického zařízení (soukromá ambulance klinické logopedie, nemocnice, apod.). Postupem let jsme obě úspěšně složily atestační zkoušky a další praxe nás čekala v podobě mateřství.

Po letech zkoumání a inspirace vlastními dětmi nastal čas vrátit se opět k našemu milovanému povolání. Za těch několik let praxe v oboru jsme si udělaly představu o tom, jak bychom chtěly svoji práci dělat a na co bychom se rády zaměřily. Abychom mohly pracovat plně podle svých představ, rozhodly jsme se založit si vlastní ambulanci a poskytovat logopedickou péči za přímé platby klientů. To nám umožňuje nechat si na klienty dostatek času pro individuální logopedickou péči, ale můžeme také nabízet terapii v malých skupinách, kde se otevírá další spousta možností, jak s dětmi pracovat a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti.

Těšíme se na Vás.

Markéta Součková a Radomíra Hofmanová

Kontaktujte nás!