Nabízíme

Nabízíme péči dětem, dospělým, studentům i seniorům.
Vedeme klienty individuálně i ve skupinách.
Myslíme na prevenci.

Individuální logopedická péče

V ambulancích klinické logopedie nejčastěji řešíme následující komunikační poruchy:

  • opoždění řečového vývoje
  • vývojovou jazykovou poruchu (vývojová dysfázie)
  • narušenou artikulaci hlásek (dyslalie)
  • narušení plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
  • narušení zvukové stránky řeči (huhňavost, palatolalie)
  • symptomatické poruchy řeči při jiném základním onemocnění (mentální postižení, smyslová postižení, PAS)
  • získané poruchy řeči (afázie, dysartrie)
  • poruchy hlasu
  • nabízíme poradenství v oblasti péče o zdravý vývoj řeči

Více informací o kompetencích a rozdílech mezi klinickým logopedem a logopedem – speciálním pedagogem ZDE.

Kontaktujte nás!