Nabízíme

Nabízíme péči dětem, dospělým, studentům i seniorům.
Vedeme klienty individuálně i ve skupinách.
Myslíme na prevenci.

Individuální logopedická péče

V ambulancích klinické logopedie nejčastěji řešíme následující komunikační poruchy:

  • opoždění řečového vývoje
  • specificky narušený vývoj řeči (vývojová dysfázie)
  • narušenou artikulaci hlásek (dyslalie)
  • narušení plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
  • narušení zvukové stránky řeči (huhňavost, palatolalie)
  • symptomatické poruchy řeči při jiném základním onemocnění (mentální postižení, smyslová postižení, PAS)
  • získané poruchy řeči (afázie, dysartrie)
  • poruchy hlasu
  • nabízíme poradenství v oblasti péče o zdravý vývoj řeči

SKUPINOVÁ logopedická péče

V závislosti na epidemické situaci plánujeme otevřít a pravidelně nabízet terapii skupinovou.

Připravujeme skupinová terapeutická sezení určená pro děti s vývojovou dysfázií. V jednotlivých setkáních budeme hravě rozvíjet oblasti, které bývají u dětí s touto neurovývojovou jazykovou poruchou narušené.

Kurzy pro děti s vývojovou dysfázií budou určené nejen pro klienty naší ambulance. Můžete nás kontaktovat i v případě, že docházíte na jiné logopedické pracoviště.

Naším cílem je působit také preventivně, poruchám řeči a jazyka předcházet, případně je včas odhalit. Pro veřejnost jsou určené následující preventivně orientované skupinové kurzy:

„Logopedické dílničky“

kurz zaměřený na podporu jazykového a komunikačního vývoje batolat, tedy dětí ve věku 1-3 roky

Kurzy pro předškoláky

zaměříme se na komplexní rozvoj v oblasti motoriky, zrakového a sluchového vnímání, paměti, myšlení a řeči s cílem připravit děti co nejlépe na vstup do školy.

Trénink fonematického uvědomování podle D.B. Elkonina

Skupinové kurzy budou probíhat jednou týdně v menších skupinkách (max. 5-6 dětí). Výjimkou je Trénink fonematického uvědomování, který obsahuje 32 lekcí a probíhá 2krát v týdnu.

Aktuální informace můžete sledovat zde na našich stránkách, na našem FB, případně nás kontaktujte na [email protected].

 

 Více informací o kompetencích a rozdílech mezi klinickým logopedem a logopedem – speciálním pedagogem ZDE.

Kontaktujte nás!