Mgr. Radomíra Hofmanová

Jmenuji se Radomíra Hofmanová, jsem klinická logopedka a maminka tří dětí. Mám zkušenosti s péčí o dětské i dospělé klienty. Pracovala jsem v Ambulanci klinické logopedie Mgr. Světly Koubkové v Holicích. Na rodičovské dovolené jsem lektorovala kurzy PlayWisely®. Zajímá mě propojování poznatků z různých oborů a jejich aplikování v logopedické praxi. Ráda se vzdělávám a sleduji nové trendy v našem krásném oboru.

Odborný profil

2021
Soukromá ambulance klinické logopedie Hurá na logopedii!

2016
Zvláštní kvalifikace pro úhradu výkonů K3, AKL ČR

2007 – 2013
Specializační vzdělávání v oboru klinická logopedie zakončené atestační  zkouškou

2003 – 2007
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, obor Logopedie

1999 – 2003
Jiráskovo gymnázium, Náchod

Absolvované kurzy a školení

2023

 • Poruchy příjmu potravy u dětí. Seminář pro odbornou veřejnost. Mgr. Jitka Ludvíčková. Praha, Škola papání.

2022

 • Behaviorální intervence ke snížení problémového chování v logopedické ambulanci. Mgr. Petra Hrančíková, BCBA. Modrý kruh (on-line)
 • Workshop „Diagnostika a terapie neuromotorické nezralosti. Vnější a vnitřní faktory ovlivňující zrakovou percepci. Mgr. Andrea Košťálová. Kuřimská Nová Ves.
 • Terapie orální pozice v klinické logopedii. Certifikovaný kurz. Mgr. Barbora Červenková. Brno, AKL.
 • Baterie testů fonologických schopností pro děti předškolního a raného školního věku. Národní pedagogický institut ČR. (on-line)
 • Úvod do problematiky častých poruch příjmu potravy u dětí. Učení zÁBAvou. (on-line)

2021

 • Laheyovej model vývinu reči. Doc. Mgr. Svetlana Kapalkova, PhD. Brno, AKL.
 • Trénink jazykových schopností podle D.B.Elkonina. Praha, Katedra psychologie PdF Univerzity Karlovy
 • Pokračující kurz Neuro-vývojové stimulace Marjy Volemanové. Pohybem se učíme®️. Horoměřice, INVTS s.r.o.
 • Úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace. Pohybem se učíme. Mgr. Marja Volemanová, PhD; INVS s.r.o. (on-line)
 • Faktory ovlivňující výsledky ve škole. Digitální věk a jeho dopad nejen na oční pohyby. Mezinárodní online konference s akreditací MŠMT.
 • Narušení zvukové roviny řeči. PhDr. Dana Buntová, PhD., AKL (on-line)
 • Vady zraku promítající se do předškolního a školního vzdělávání. Zkřížená lateralita z pohledu ortoptisty. Specifika očních pohybů u dyslexie. Mgr. Andrea Košťálová (on-line)

2020

 • Signály SPU na počátku školní docházky. Dys-centrum Praha
 • Raná intervence pro děti do 3,6 let. Brno, AKL

2019

 • XXVII. Celostátní konference asociace klinických logopedů ČR: Nové přístupy v diagnostice a terapii poruch plynulosti řeči (aplikace inovací v přístupu ke koktavosti i breptavosti), Seč
 • IV. Klinicko-logopedické sympozium: Diagnostika a terapie poruch emocí a chování v kontextu klinické logopedie, Praha

  2014

  • XXII. Celostátní konference asociace klinických logopedů ČR: Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi, Hradec Králové

  2013

  • Trénink jazykových schopností podle Elkonina I. UK v Praze, Akreditovaný kurz MŠMT ČR
  • XXI. Celostátní konference asociace klinických logopedů ČR: Rehabilitace orofaciální oblasti a její využití v klinické logopedii. Rožnov pod Radhoštěm
  • Komunikace a handicap II. Univerzita Hradec Králové, vědecká konference s mezinárodní účastí
  • Testy v klinické logopedii. Plzeň, AKL
  • Vady a poruchy sluchu. Praha, AKL

  2012

  • Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví. Praha, IPVZ
  • Základy zdravotnické legislativy – jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví. Praha, IPVZ

  2011

  • Kurz pro foniatry a klinické logopedy. Praha, IPVZ

  2010

  • Dysfagie: etiologie, diagnostika a terapie. Praha, IPVZ
  • Afaziologie B – Kognitivně-neuropsychologický přístup. Brno, AKL
  • Afaziologie A – Základy klinické afaziologie. Brno, AKL

  2009

  • Neurogenní poruchy řeči a hlasu – diagnostika, terapie. Praha, IPVZ
  • B – Fixovaná koktavost. Otrokovice, AKL
  • Palatolalie. Praha, AKL
  • A – Incipientní koktavost. Praha, AKL
  • Dyslalie. Praha, AKL
  • Vývojová dysfázie. Praha, AKL
  • Afázie II. Olomouc, AKL
  • Klinická neurologie pro klinické logopedy. Brno, AKL
  • Afázie I. Olomouc, AKL

  Kontaktujte nás!